Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Transport twarożków

Dużo twarożków od początku sprzedawano na targach w Ołomuńcu albo handlowcom ołomunieckim. Pierwszymi przewoźnikami większych ilości twarożków na dłuższych trasach byli furmanie, którzy również po drodze zajmowali się sprzedażą twarożków aż do miejsca przeznaczenia. Tradycja ta występuje jeszcze w doniesieniach z początku XX wieku. Nowe możliwości przewozu twarożków przychodzą w ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku w związku z budową dróg żelaznych. Dla małych producentów był najlepszym pomocnikiem kosz do noszenia towaru na plecach.

Wiklinowy kosz do noszenia na plecach
Targ w Prościejowie z koszami wiklinowymi i taczkami

Obok furmanów wykorzystywano również inne środki transportu. Z miejscowości Topolany koło Ołomuńca w połowie XIX w. (1840 r.) udokumentowany jest przewóz twarożków do Brna na taczkach, podobnie też z miejscowości Hněvotín do Ostrawy. Taczki są nadal popularnym środkiem transportu, stosowanym póżniej do przewozu twarożków na dworzec kolejowy albo w celu dystrybucji towaru w bliższych okolicach. Do przewozu towaru wykorzystywane były też rowery, kiedy już stały się pospolitym i dostępnym cenowo środkiem transportu. Na rowerze przyjeżdżali do zakładów produkcyjnych po twarożki też drobni handlowcy. Istnieje wzmianka o transporcie „…motocyklowym i wodnym“. Do przewozu na krótszą odległość wykorzystywane były wozy drabiniaste, czasami ciągnięte przez psa, podobnie jako w przypadku sprzedawców mięsa i mleka. Do dystrybucji w dalszych okolicach nadal wykorzystywano własną albo wynajętą fornalkę. Oddzielny świat stanowią drobni przekupnie z twarożkami w putniach na plecach, obchodząc po wsiach, zwykle z wywoływaniem - …twarożki, kęski, kęski, twarożki…„. Drobni handlowcy przyjeżdżali też na targi w dużych miastach, mianowicie w Ołomuńcu, czasami też jeżdżąc wspólnie wynajmowanym środkiem transportu. Ulubioną potrawą dla smakoszów, ale też biednych ludzi był złom z twarożków, tzw. kęski, zwykle pakowane luzem albo sprzedawane w tutkach bez ważenia, „na oko“ (“…za bezcen można było dostać całą kupę kęsków …„, mówili świadkowie naoczni).

Dystrybucja twarożków firmy Rudolf Holinka w Prościejowie

Popularną formą transportu szybko staje się kolej żelazna, poczta i póżniej autobusy. Zmiana tradycyjnego systemu transportu związana jest przede wszystkim z samochodami, stosowanymi przez dużych producentów. Również mniejszy producenci więc zmuszeni byli do zakupu takiego środka transportu, chociaż inwestycja ta często przekraczała ich możliwości. Samochody przynoszą szereg zalet również ze względu na potrzebę zakupu i dostaw twarogu oraz innych koniecznych rzeczy (deski do skrzynek). Samochód funkcjonował też jako symbol nowoczesności i pozycji społecznej.

Rozkład jazdy w Lošticach
Samochód Wischnitzer


Nástroje pro stránku